Prejsť na obsah

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2022

2minút, 21sekúnd

Časový a obsahový plán zasadnutí RVK UPJŠ v roku 2022
Zasadnutia RVK sa konajú spravidla 3. štvrtok v mesiaci.

Január    20.1.2022
8. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 16.12.2021
 2. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 3. Stav Informačnej podpory VSK
 4. Odporúčania pre OZŠP pri príprave materiálov pre posúdenie zosúladenia ŠP s VSK

Február    17.2.2022
9. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 20.1.2022
 2. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 3. Stav Informačnej podpory VSK v anglickom jazyku

Marec    17.3.2022
10. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 17.2.2022
 2. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 3. Prerokovanie Výročnej hodnotiacej správy o kvalite vzdelávania na 3. stupni za akademický rok 2020/21

Apríl    21.4.2022
11. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 17.3.2022
 2. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 3. Aktualizácia materiálov pre zisťovanie spätnej väzby

Máj    19.5.2022
12. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 21.4.2022
 2. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach

Jún    16.6.2022
13. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 19.52022
 2. Ukončenie posúdenia zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 3. Schválenie Hodnotiacej správy o implementácii VSK na UPJŠ v Košiciach

August    25.8.2022
14. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Schválenie zápisnice zo zasadnutia 23.6.2022, oznámenie výsledku per-rollam hlasovaní a kontrola uznesení
 3. Informácia o podaných žiadostiach na SAAVŠ
 4. Posúdenie zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 5. Sumarizácia procesu overovania zosúladenia predložených študijných programov na UPJŠ v Košiciach
 6. Upresnenie programu nasledujúcich zasadnutí RVK UPJŠ

September    14.9.2022
15. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 16.6.2022
 2. Aktuálny stav príprav akreditácie študijných programov na UPJŠ v Košiciach

Október    20.10.2022
16. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 14.9.2022
 2. Prerokovanie Dotazníkových prieskumov o kvalite vzdelávania na fakultách v AR 2021/2022
 3. Prerokovania Dotazníkového prieskumu o kvalite vzdelávania na univerzite v AR 2021/2022

November    16.11.2022
17. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 20.10.2022
 2. Prerokovanie Výročnej hodnotiacej správy o kvalite vzdelávania na 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni za akademický rok 2021/22

December     15.12.2022
18. zasadnutie RVK UPJŠ

 1. Schválenie programu zasadania/Schválenie zápisnice zo zasadania 16.11.2022

Harmonogram zasadnutí Rady pre vnútorné overovanie kvality UPJŠ v Košiciach v roku 2021


Študuj na UPJŠ