UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie výstavy „Ľudská slza ako umenie“

    V utorok 15. januára 2019 sa konala v košických Kasárňach Kulturpark vernisáž obrazov „Ľudská slza ako umenie“, na ktorej sa verejnosti predstavili autori zaujímavých fotografií slznej tekutiny chorých ľudí zobrazených pomocou atómového silového mikroskopu spolu s pôsobivými výsledkami ich vedeckej práce.
    Dvadsaťsedem obrazov predstavených širokej verejnosti je ovocím spolupráce očnej lekárky MUDr. Gabriely Glinskej a troch výskumných tímov združených okolo doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD. z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Mgr. Vladimíra Komanického, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a RNDr. Natálie Tomašovičovej, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Pilotný vedecko-umelecký projekt má širokej verejnosti priblížiť prostredníctvom obrazov výsledky ich niekoľkoročného výskumu, ktoré poukazujú na zaujímavý diagnostický potenciál originálnych zobrazení ľudskej slznej tekutiny pri rozličných ochoreniach. Slzy pacientov s rôznymi diagnózami sa svojou štruktúrou líšia od sĺz zdravých ľudí. Vedci v nich pozorovali veľmi zaujímavé útvary.
    Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo premietanie krátkeho filmu s jedinečnými zobrazeniami rôznych očných a systémových ochorení v slznej tekutine chorých ľudí spojené s krátkou prednáškou organizátorky výstavy a spoluautorky projektu doc. RNDr. Vladimíry Tomečkovej, PhD. z Lekárskej fakulty UPJŠ. Umeleckým obohatením vernisáže bola krátka ukážka z divadelného predstavenia Malý princ divadla ANIMA MEA pripomínajúca Saint-Exupéryho myšlienku, že to najdôležitejšie je očiam neviditeľné. V prípade sĺz to však neplatí – ako sa ukázalo, okrem emócií dokážu detegovať i ochorenia.
    „Slzami ľudia vyjadrujú rôznorodé emócie, no presvedčili sme sa o tom, že slzy dokážu dokonca odhaliť prítomnosť rôznych ochorení. Je to neuveriteľné, ale každá slza je svojou štruktúrou jedinečná. Vyšetrili sme doteraz 60 vzoriek pacientov s rôznymi očnými ochoreniami predného aj zadného segmentu oka, napríklad so suchým okom, katarakty a rôznymi druhmi glaukómu i ďalšími ochoreniami oka, ale aj systémovými ochoreniami ako sú diabetes mellitus a skleróza multiplex či psychickými poruchami ako depresia, úzkosť, bipolárna porucha, Alzheimerova a Parkinsonova choroba,“ hovorí doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
   Ako poznamenala prorektorka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prvé výsledky výskumu zameraného na mikroskopické pozorovanie slznej tekutiny sú veľmi zaujímavé a úspešná spolupráca Lekárskej fakulty s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a Slovenskou akadémiou vied bude aj naďalej pokračovať. „Verím, že prinesie nielen ďalšie umelecké snímky atraktívne aj pre širokú laickú verejnosť, čoho dôkazom je uskutočnená vernisáž, ale aj nových vedeckých poznatkov, ktoré obohatia naše poznanie,“ konštatovala.

    Výstava inštalovaná v Kulturparku budove Bravo potrvá až do 17. februára.


   Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 21.01.2019