UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

POZVÁNKA na II. jesenné sympózium zdravotných vied

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje v dňoch 19.-21. septembra II. jesenné sympózium zdravotných vied Medzinárodnú konferenciu fyzioterapie a rehabilitácie, ktorej hlavnými témami sú aktuálne trendy vo fyzioterapii a rehabilitácii a publikovanie výsledkov. Na organizácii podujatia participuje Ústav verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF, Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP a Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF.

 

Miesto konania: Hotel a konferenčné centrum TeleDom, Timonova 27, Košice

Predsedníčka vedeckého výboru: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.

PROGRAM

Posledná aktualizácia: 16.09.2019