Prejsť na obsah

Ateroskleróza

0minút, 46sekúnd

 

Časopis Ateroskleróza uverejňuje vedecké články zo základného i aplikovaného výskumu zameraného na štúdium etiológie, patogenézy, kliniky a liečby aterosklerózy a tiež zo štúdia, čo najširšieho spektra jej rizikových faktorov. Každý článok je recenzovaný.

Časopis sa prioritne zameriava na problematiku aterosklerózy, jej metabolizmu, kliniky a liečby zo širšieho odborného klinického, teoretického aj experimentálneho pohľadu. Okrem pôvodných a prehľadových prác sú uverejňované aj ďalšie zaujímavosti z hlavnej oblasti záujmu.

Časopis je kontinuálne vydávaný od r. 1997. Vychádza 2x ročne v dvoch dvojčíslach.

Vydavateľom od roku 2003 je Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a odborným spolugarantom je Sekcia pre aterosklerózu SSKB, o.z. SLS.


Študuj na UPJŠ