UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ateroskleróza

 

Časopis Ateroskleróza uverejňuje vedecké články zo základného i aplikovaného výskumu zameraného na štúdium etiológie, patogenézy, kliniky a liečby aterosklerózy a tiež zo štúdia, čo najširšieho spektra jej rizikových faktorov.

Časopis je kontinuálne vydávaný od r. 1997

Vydavateľom od roku 2003 je Lekárska fakulta UPJŠ a odborným spolugarantom je Sekcia pre aterosklerózu SSKB, o.z. SLS

Aktuálne číslo

Posledná aktualizácia: 25.02.2020