Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2017

10minút, 46sekúnd
   
JANUÁR 2017
I. onko-gynekologický kongres
Termín konania: 20. – 21. januára 2017
Miesto konania: Hotel ROCA Košice, Južná Trieda 117
Organizujúce subjekty: EDUMED, n.o.
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Jozef Adam, Ph.D.
Poznámka: www stránka kongresu
 
Slávnostná pracovná schôdza venovaná životnému jubileu Doc. MUDr. Jána Slávika, CSc. a Doc. MUDr. Eugena Ďuroviča, DrSc., mim.prof.
Termín konania: 31. januára 2017 o 15.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Slovenská stomatologická spoločnosť
Regionálna komora zubných lekárov Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátor: MUDr. Jozef Minčík, PhD., prezident Slovenskej stomatologickej spoločnosti SLS
Poznámka: Program
 
93. fyziologické dni
Termín konania: 31. januára – 2. februára 2017
Miesto konania: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Slovenská fyziologická spoločnosť
Česká fyziologická spoločnosť
Neurobiologický ústav SAV
Koordinátori: Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Poznámka: www stránka konferencie
 
APRÍL 2017
XVI. STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE
Termín konania: 5. – 6. apríla 2017
Miesto konania: Posluchárenský trakt, aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: UPJŠ, Lekárska fakulta v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF v Košiciach,
I. stomatologická klinika UPJŠ LF v Košiciach,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, Košice I.,
Ing. Igor Kubovčík – KVV
Koordinátori: MUDr. Dušan Hrubala, CSc.,
MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej JENČA, CSc.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.,
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.,
MUDr. Jozef Minčík, PhD.,
Mgr. Juliana Tomková
Poznámka: Program
 
Seminár športovej medicíny
Termín konania: 7. – 8. apríla 2017
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy SZU, Bratislava
Koordinátor: MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
Poznámka: Pozvánka
Ďalšie informácie a registračný formulár
 
Slávnostná vedecká schôdza pri príležitosti otvorenia výstavy o živote a diele Jána Selyeho
Termín konania: 10. apríla 2017 o 15.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1 LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Generálny konzulát Maďarska
Spolok lekárov v Košiciach
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Regionálna lekárska komora, Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
XIII. OSTEO FÓRUM
Termín konania: 21. – 22. apríla 2017
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Poznámka: Pozvánka
 
XXIV. memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 24. apríla 2017 o 15.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ Lekárska fakulta Košice
Koordinátori: prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika UNLP a LF UPJŠ Košice
Poznámka: Program
 
Študentská vedecká konferencia UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
Termín konania: 26. apríla 2017
Miesto konania: Posluchárne UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúci subjekt: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Odborní garanti: Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan UPJŠ LF
Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov UPJŠ LF
Pozvánka, Program
 
XV. Košické vertebrologické dni
Termín konania: 27. – 28. apríla 2017
Miesto konania: Technická univerzita, Aula Maxima, Letná 6, Košice
Organizujúce subjekty: Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Klinika liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, SjF, TU v Košiciach
Koordinátor: MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Poznámka: Pozvánka
 
MÁJ 2017
20. košický morfologický deň
Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach
Termín konania: 25. mája 2017
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav anatómie UPJŠ LF
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská anatomická spoločnosť
Koordinátor: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., prednosta Ústavu anatómie UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
Dies Jessenii XXII.
Termín konania: 25. – 26. mája 2017
Miesto konania: Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UN LP
Poznámka: www stránka konferencie
 
JÚN 2017
XXXIII. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN
IX. Démantov deň
Termín konania: 1. júna 2017
Miesto konania: Posluchárne LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Poznámka: Program
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2017
Date: 20th – 22nd June 2017
Congress Venue: Marriot Hotel, Apaczai Csere Janos u.4, Budapest, Hungary
Organizing subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD. DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
SEPTEMBER 2017
11. košický kurz regionálnej anestézie
Termín konania: 22. septembra 2017
Miesto konania: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská asociácia regionálnej anestézie
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Ústav anatómie UPJŠ LF Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
MUDr. Peter Merjavý, PhD.
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Poznámka: Program
 
Krajský seminár SKZL – RK Košice
Termín konania: 22. – 23. septembra 2017
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN, Košice, Smetanova 4
Organizujúce subjekty: Slovenská komora zubných lekárov
SKZL – Regionálna komora Košice
I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátor: SKZL – Regionálna komora Košice
Poznámka: Pozvánka
 
1. medzinárodný česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v spolupráci s ESRA
Termín konania: 23. septembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny (SSAIM)
Slovenská asosciácia regionálnej anestézie (SKARA)
Európska spoločnosť regionálnej anestézie (ESRA)
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Koordinátori: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
MUDr. Peter Merjavý, PhD.
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Poznámka: Program
 
XVI. Fytoapiterapeutické dni
Termín konania: 30. september – 1. október 2017
Miesto konania: Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN, Smetanova 4, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzitná nemocnica Louisa Pasteur v Košiciach
Oddelenie molekulárnej apidológie, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa vo Zvolene, Slovenská akadémia vied
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátori: MUDr. Štefan Košlík, CSc.
RNDr. Monika Kvaková
MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
Poznámka: http://www.unlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=2408&Itemid=142
 
OKTÓBER 2017
45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres
Termín konania: 3. – 6. októbra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, predseda Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS
Web: http://www.neuro-kosice.sk
 
XXIII. vedecká schôdza Spolku lekárov v Košiciach v spolupráci s obcou Valaliky
Urologická problematika v praxi všeobecného lekára
Termín konania: 9. októbra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Valaliky, okr. Košice-okolie
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Poznámka: Program
 
XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
V. košické dni pracovného lekárstva a toxikológie
Termín konania: 19. – 21. októbra 2017
Miesto konania: Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej komory
National Secretary International Committee on Occupational Health (NS ICOH)
Koordinátor: doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Web: http://ssprl.sk/kongres
 
VI. memoriál profesora MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
Nové poznatky v oblasti fyziológie a patofyziólogie
Termín konania: 23. októbra 2017 o 14.30 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 3, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Spolok lekárov Košice
Regionálna lekárska komora Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc, mim. prof.
Poznámka: Program
 
NOVEMBER 2017
Biomedicínske aspekty regenerácie a rekonštrukcie tkanív v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 8. novembra 2017 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň KSaMFCH a Akadémia Košice n.o., Bačíkova 7
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Akadémia Košice n.o.
Solmea s.r.o. Košice
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
Poznámka: Pozvánka
 
Preventívna medicína V.
Termín konania: 9. novembra 2017 o 8.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň č. 1, LF UPJŠ, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska komora,
Nadácia LEKÁR,
LEKÁR, a.s.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Koordinátor: Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Poznámka: Program
 
XXVI. Schwarzov deň
Termín konania: 16. novembra 2017
Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA
Poznámka: Program
Web: http://www.sgps-kongres.sk/schwarzovden/
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 23. novembra 2017 o 13.00 hod.
Miesto konania: Kultúrne centrum Veritas, Dominikánske námestie, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MBA
Poznámka: Program, Návratka na seminár
 
3. kurz CEEA
Termín konania: 29. novembra – 1. decembra 2017
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
Európska spoločnosť anestéziológie
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Spoločnosť pre kriticky chorých pri I. KAIM
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
 

 


Študuj na UPJŠ