Prejsť na obsah

Ostatné výberové konania

0minút, 54sekúnd
  • Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest vedeckých pracovníkov na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF … (01.03.2023)

V súčasnosti nie je vypísané žiadne výberové konanie.


Voľné pracovné miesta

1 pracovné miesto lektora / odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania (lektor)
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom programe (odborný asistent)
  • aktívna publikačná činnosť
  • prax v oblasti informatiky a štatistického spracovania údajov
  • účasť na grantových projektoch
  • aktívna znalosť anglického jazyka

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný dátum nástupu: September 2023
Záujemcovia sa môžu informovať na: Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Tel.: 055/234 3341


Študuj na UPJŠ