Prejsť na obsah

Ostatné výberové konania

3minút, 47sekúnd
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu lekárskej fyziológie UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu histológie a embryológie UPJŠ LF … (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu farmakológie UPJŠ LF… (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca fakulty: prednostu Ústavu anatómie UPJŠ LF… (29.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie výskumného pracovníka v Centre pre medicínske vzdelávanie UPJŠ LF … (20.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest výskumných pracovníkov pre výkon funkcie samostatných vedeckých pracovníkov v Centre pre medicínske vzdelávanie UPJŠ LF… (20.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest výskumných pracovníkov pre výkon funkcie vedeckých pracovníkov na Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF … (02.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka na Ústave lekárskej biológie UPJŠ LF … (02.11.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie výskumného pracovníka na Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF… (28.9.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie výskumného pracovníka na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP … (28.9.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF … (28.9.2023)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka v Združenej tkanivovej banke UPJŠ LF (25.09.2023)

Voľné pracovné miesta

1 pracovné miesto odborného zamestnanca v oblasti IT

Náplň práce: Správa a technická podpora pri prevádzkovaní najmodernejších medicínskych simulátorov a ich využívaní v pedagogickom procese.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • min. stredoškolské vzdelanie (v oblasti IT vítané)
 • skúsenosti v oblasti konfigurácie HW a SW vybavenia
 • znalosti počítačovej bezpečnosti
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • morálna bezúhonnosť

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný dátum nástupu: November/December 2023
Záujemcovia sa môžu informovať na: Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Tel.: 055/234 3341

1 pracovné miesto lektora / odborného asistenta

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania (lektor)
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom programe (odborný asistent)
 • aktívna publikačná činnosť
 • prax v oblasti informatiky a štatistického spracovania údajov
 • účasť na grantových projektoch
 • aktívna znalosť anglického jazyka

Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný dátum nástupu: November/December 2023
Záujemcovia sa môžu informovať na: Ústave lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Tel.: 055/234 3341


Študuj na UPJŠ