UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

I. psychiatrická klinika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

V pedagogickej oblasti zabezpečuje 1. psychiatrická klinika pregraduálnu výučbu psychológie, medicínskej komunikácie, psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie, súdnej psychiatrie a duševného zdravia vo viacerých študijných programoch na Lekárskej fakulte a zabezpečuje aj medzifakultnú výučbu pre Filozofickú a Právnickú fakultu UPJŠ.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa klinika zameriava na problematiku schizofrénnych porúch a afektívnych porúch a problematiku porúch osobnosti vo vzťahu k jednotlivým psychickým poruchám. Dlhodobo sa klinika venuje výskumu v oblasti biologickej liečby - farmakologickej i nefarmakologickej (ECT). Pracovisko používa vlastné elektrofyziologické laboratórium a laboratórium bioelektromagnetizmu, je súčasťou Centra excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM, vo výskumnej oblasti úzko spolupracuje s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.

Oznamy

Záverečná skúška z predmetu Psychológia a medicínska komunikácia v akademickom roku 2020/2021
Termíny záverečnej skúšky z Psychológie a medicínskej komunikácie

Zadelenie skupín 4VL Psychiatria 1:
I. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1 - 1,2,3,9,10,11
II. psychiatrická klinika, Rastislavova 43 - 4,5,6,7,8,12,13

Zadelenie skupín 4ZL Psychiatria:
I. psychiatrická klinika, Trieda SNP 1 - 1abc,3abc
II. psychiatrická klinika, Rastislavova 43 - 2abc

 

Posledná aktualizácia: 10.05.2021