UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

I. KRaZM zabezpečuje pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania spoločne s Klinikou rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny UPJŠ LF a UN LP.

Obsahom liečebno-preventívnej činnosti sú všetky klasické aj špeciálne diagnostické zobrazovacie metodiky ako aj intervenčné diapeutické výkony. Klinika má celokrajskú pôsobnosť, pričom niektoré špeciálne výkony poskytuje aj s pôsobnosťou celoslovenskou.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa podieľa na teoretických a vedecko-výskumných prácach zameraných na získavanie a spracovávanie nových poznatkov z oblasti zobrazovacích metód a rádiodiagnostiky a ich zavádzanie formou nových rádiodiagnostických postupov do praxe.

Posledná aktualizácia: 27.11.2018