UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

I. stomatologická klinika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

I. stomatologická klinika UPJŠ LF sa nachádza v priestoroch Univerzitnej nemocnice na Poliklinike dospelých na Triede SNP 1, Košice.

Na druhom poschodí sa nachádza sekretariát kliniky, učebne a knižnica. Na dalších poschodiach sa nachádzajú špecializované ambulancie. Na treťom poschodí prebieha výuka parodontológie, na štvrtom poschodí konzervačné zubné lekárstvo a protetická stomatológia, na piatom poschodí výuka dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie, na šiestom poschodí výuka pedostomatológie a čeľustnej ortopédie pre slovenských aj zahraničných študentov. Na siedmom poschodí sa nachádzajú dve fantomárne, kde prebieha výuka Propedeutiky zubného lekárstva pre slovenských aj zahraničných študentov.

Charakteristika pedagogickej práce

  • Komplexná výučba všetkých predmetov zubného lekárstva (v počet 11 predmetov) od 1.-12. semestra štúdia v študijnom programe Zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.
  • Výučba predmetu Stomatológia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku.

Úradné hodiny

MUDr. Silvia Timková, PhD.
prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP

Pondelok od 12.30 - 13.30 hod.

Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky kliniky
tel.: 055/640 3907
e-mail:
daniela.popovicova@upjs.sk

Oznamy

 


Posledná aktualizácia: 06.11.2019