UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

riaditeľ: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

referent pre technickú údržbu: Ing. Mikuláš Hurta
referent pre správu budov: Ing. Peter Kalakaj
referent prevádzky: Ing Toni Eftimov

Posledná aktualizácia: 03.04.2019