Prejsť na obsah

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

20minút, 43sekúnd

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE ku vzdelávacím aktivitám

KURZY
Kurzy plánujeme realizovať PREZENČNOU / DIŠTANČNOU FORMOU VÝUČBY (online) podľa epidemiologickej situácie na Slovensku. Prioritou garantov je realizovať ich prezenčnou formou.

ODBORNÉ STÁŽE
Realizácia odborných stáží závisí od situácie na konkrétnych pracoviskách konkrétnych zdravotníckych zariadení, preto je potrebné v prvom rade kontaktovať vedúceho pracoviska, na ktorom máte realizovať odbornú stáž, resp. referát vzdelávania v zdravotníckom zariadení (neplatí pre odborné stáže, ktoré sú určené na presný termín).

Kurz právnych predpisov v zdravotníctve je povinnou vzdelávacou aktivitou pre všetkých lekárov a zubných lekárov zaradených na UPJŠ LF v špecializačnom štúdiu (neplatí pre certifikačnú prípravu, ZMaF a doplnkovú odbornú prípravu pre VŠL). Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov kurzu upozorňujeme na to, že kurz je určený prioritne pre tých, ktorí plánujú absolvovať špecializačnú skúšku na jeseň v roku 2023 alebo v roku 2024.

Prosíme Vás, aby ste informáciu o konaní kurzov posunuli svojim kolegom zaradeným na UPJŠ LF, aby ho mal každý absolvovaný včas pred špecializačnou skúškou.

Termíny na rok 2024:

Formulár potrebný pre prihlásenie: Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Poznámka: Tento kurz Vám bude uznaný, ak ho absolvujete najviac 5 rokov pred absolvovaním špecializačnej skúšky. Preto odporúčame, aby ste sa na kurz nehlásili v prvej polovici svojho špecializačného štúdia, aby sa nestalo, že na skúšku sa prihlásite po viac ako 5 rokoch od absolvovania tohto kurzu – v tom prípade by ste ho museli absolvovať ešte raz.

INF 01, 02Špecializačný kurz pre 1. a 2. ročník – spoločný internistický kmeň – KURZ SA USKUTOČNÍ DIŠTANČNOU FORMOU (online)!
27.05.2024 – 07.06.2024 | Prihláška na kurz | Prihláška na test | 01, 02 program
INF 03Špecializačný kurz pre 3. ročník
27.06.2023 – 29.06.2023– | Prihláška na kurz | 03 program
INF 04Špecializačný kurz pre 4. ročník
17.10.2023 – 18.10.2023– | Prihláška na kurz | 04 program
INF 05Špecializačný kurz pre 5. ročník
01.12.2023 –14.12.2023 – | Prihláška na kurz | 05 program

 • VŠL 01 – Špecializačný kurz pre 1. ročník
  13.05.2024 – 17.05.2024 | Prihláška na kurz
 • VŠL 02 – Špecializačný kurz pre 2. ročník
  20.05.2024 – 24.05.2024 | Prihláška na kurz
 • VŠL 03 – Špecializačný kurz pre 3. ročník
  27.05.2024 – 31.05.2024 | Prihláška na kurz
 • VŠL 04 – Špecializačný kurz pre lekárov zaradených v doplnkovej príprave
  20.05.2024 – 31.05.2024 | Prihláška na kurz
 • VŠL 05 – Školiaci pobyt na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF
  termín po dohode so školiteľom (lekár, u ktorého absolvujete povinnú 6/9-mesačnú prax); do žiadosti uviesť konkrétne pracovisko – LEN zo zoznamu akreditovaných ambulancií na UPJŠ LF | Žiadosť o stáž

Termín špecializačnej skúšky 23.09.2024 je obsadený!  Ďalší termín 15.10.2024 je obsadený. Ďalší termín 18.10.2024 je ešte voľný.
Prihlásiť sa najprv písomne na email a následne poštou zaslaním prihlášky, resp. osobne doniesť – so všetkými náležitosťami (IO, ZZV, špecial. práca).


Študuj na UPJŠ