Prejsť na obsah

Semináre pre doktorandov

0minút, 54sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): klinická biochémia

08.06.2023 Seminár doktorandov Ústavu farmakológie, Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
18.04.2023 Acidobázická rovnováha a jej poruchy
24.11.2022 Patobiochémia bielkovín – vybrané aspekty
07.06.2022 Seminár doktorandov
25.03.2022 Study of Bio-Metal Complexes on Metabolic Pathways in Endometriosis
03.12.2021 Metabolizmus lipidov – vybrané poruchy
20.05.2021 Metabolizmus sacharidov – vybrané poruchy metabolizmu
17.12.2020 COVID-19 a SARS-CoV-2
21.05.2020 Odborný seminár doktorandov – prezentácia dosiahnutých výsledkov
23.10.2019 Fluorescenčná spektrálna analýza komplexných zmesí
27. 06.2018 Nekódujúce RNA – diagnostický potenciál
27.10.2017 LIPOPRIT – možnosti diagnostického využitia
23. 06.2016 Gene silencing – skúsenosti z Oxfordu
22. – 23.05.2015 15. Vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR a ČR
25.11.2013 Prezentácia výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektov zo ŠF EÚ
09.02.2012 Odborný seminár doktorandov
23.01.2012 Praktický workshop pre doktorandov – laboratórna diagnostika

Študuj na UPJŠ