Prejsť na obsah

Semináre pre doktorandov

1minút, 1sekúnd

Študijný odbor (ŠO): všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program (ŠP): klinická biochémia

13.06.2024 Seminár doktorandov UPJŠ LF a UNLP, UPJŠ PF
02.05.2024 Ako zlepšovať zdravotnú starostlivosť pomocou dát zdravotnej poisťovne
08.06.2023Seminár doktorandov Ústavu farmakológie, Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF a Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP
18.04.2023Acidobázická rovnováha a jej poruchy
24.11.2022Patobiochémia bielkovín – vybrané aspekty
07.06.2022Seminár doktorandov
25.03.2022Study of Bio-Metal Complexes on Metabolic Pathways in Endometriosis
03.12.2021Metabolizmus lipidov – vybrané poruchy
20.05.2021Metabolizmus sacharidov – vybrané poruchy metabolizmu
17.12.2020COVID-19 a SARS-CoV-2
21.05.2020Odborný seminár doktorandov – prezentácia dosiahnutých výsledkov
23.10.2019Fluorescenčná spektrálna analýza komplexných zmesí
27. 06.2018Nekódujúce RNA – diagnostický potenciál
27.10.2017LIPOPRIT – možnosti diagnostického využitia
23. 06.2016Gene silencing – skúsenosti z Oxfordu
22. – 23.05.201515. Vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR a ČR
25.11.2013Prezentácia výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektov zo ŠF EÚ
09.02.2012Odborný seminár doktorandov
23.01.2012Praktický workshop pre doktorandov – laboratórna diagnostika

Študuj na UPJŠ