UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História

Od alchýmie cez lekársku chémiu k biochémii a klinickej biochémii

História chémie, lekárskej chémie a biochémie na Slovensku

Výučba lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie na lekárskych fakultách a ich miesto v medicínskom kurikule

História ústavu

  • 1949 – 1986
  • 1987 – 2011
  • 2012 – súčasnosť
Posledná aktualizácia: 01.02.2021