Prejsť na obsah

Bakalárske štúdium LVM

0minút, 54sekúnd

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Analytická chémia – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie

Laboratórna technika – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie

Techniky odberu a spracovania biologického materiálu – povinne voliteľný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie

Vyšterovacie metódy v genetike – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie

Biochémia – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Otázky na ústnu skúšku, Vzorový test, Hodnotenie

Klinická biochémia – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Vzorový test, Hodnotenie

Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Otázky na ústnu skúšku, Vzorový test, Hodnotenie


Študuj na UPJŠ