UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie o predmetoch a podmienkach ich absolvovania

Bakalárske štúdium – I. stupeň štúdia

Magisterské štúdium – II. stupeň štúdia

Doktorské štúdium – I. a II. spojený stupeň štúdia

Doktorandské štúdium – III. stupeň štúdia

Posledná aktualizácia: 27.06.2021