Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium

0minút, 51sekúnd

Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Študijný program: klinická biochémia

Lekárska biochémia
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Analytické metódy v biochémii
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Biochémia nukleových kyselín
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Lekárska chémia
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Patobiochémia – vybrané kapitoly
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Spracovanie a interpretácia dát
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Využitie internetových databáz v biochémii
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Biochémia výživy – vybrané kapitoly
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra


Študuj na UPJŠ