Prejsť na obsah

Doktorské štúdium ZL

0minút, 37sekúnd

Zubné lekárstvo

Lekárska chémia – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Vzorový test, Hodnotenie

Dentálne materiály, technológie a prístroje 1 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu

Lekárska biochémia 1 – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Hodnotenie

Lekárska biochémia 2 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Vzorový test, Otázky na ústnu skúšku, Hodnotenie

Klinická biochémia – výberový (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu


Študuj na UPJŠ