Prejsť na obsah

Zamestnanci

0minút, 48sekúnd

Trieda SNP 1, 040 11  Košice


Prednosta:
doc. RNDr. Peter Solár, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3278
ORCID iD icon

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
RNDr. Jozef Židzik, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3248
ORCID iD icon

Sekretárka:
Anna Bardzáková Tel./VoIP: +421 55 234 3404

Profesor:
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3355

Odborní asistenti:
RNDr. Terézia Hudáková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3376
RNDr. Helena Mičková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3351
RNDr. Eva Slabá, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3249

Výskumní pracovníci:
RNDr. Viera Habalová, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3349
RNDr. Lucia Klimčáková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3227
RNDr. Martina Šemeláková, PhD. Tel./VoIP: +421 55 234 3337

Laborant:
Dagmar Smreková Tel./VoIP: +421 55 234 3249

Ďalší zamestnanci:
Mária Petarčíková Tel./VoIP: +421 55 234 3542
Jarmila Tordayová Tel./VoIP: +421 55 234 3542

Interní doktorandi:
Mgr. Pavol Harvanik Tel./VoIP: +421 55 234 3480

Praktikáreň PII8 Tel./VoIP: +421 55 234 3382
Praktikáreň PII10 Tel./VoIP: +421 55 234 3200


Študuj na UPJŠ