UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Personálne obsadenie pracoviska

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 
Prednosta:
doc. RNDr. Peter Solár, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3278
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:
RNDr. Jozef Židzik, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3248
 
Sekretárka:
Anna Bardzáková   VoIP: (+421 55) 234 3404
 
Profesor:
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3355
 
Odborní asistenti:
RNDr. Helena Mičková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3351
RNDr. Eva Slabá, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3249
 
Asistent:
RNDr. Terézia Hudáková   VoIP: (+421 55) 234 3376
 
Výskumní pracovníci:
RNDr. Viera Habalová, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3349
RNDr. Lucia Klimčáková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3227
RNDr. Martina Šemeláková, PhD.   VoIP: (+421 55) 234 3337
 
Laborant:
Dagmar Smreková   VoIP: (+421 55) 234 3249
 
Ďalší zamestnanci:
Mária Petarčíková   VoIP: (+421 55) 234 3542
Jarmila Tordayová   VoIP: (+421 55) 234 3542
 
Interný doktorand:
Mgr. Zuzana Tóthová   VoIP: (+421 55) 234 3337
 
Praktikáreň PII10   VoIP: (+421 55) 234 3200

 

Posledná aktualizácia: 22.07.2020