UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Magisterské štúdium

Fyzioterapia

Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Bioštatistika

Ošetrovateľstvo

Biomedicínska štatistika v ošetrovateľstve* - povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Informačné systémy v medicíne* - povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Verejné zdravotníctvo

Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 1 - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Medicínska informatika
 ♦ Databázy v MS Access
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
 ♦ Medicína založená na dôkazoch

 


* V aktuálnom akademickom roku sa predmet nevyučuje.

 

Posledná aktualizácia: 28.09.2020