UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Doktorandské štúdium

Gynekológia a pôrodníctvo

Štatistické metódy vo vedeckej práci - povinný (1. a 2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Lekárska farmakológia

Štatistické metódy vo vedeckej práci - povinný (1. a 2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Posledná aktualizácia: 30.01.2017