UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Odborný seminár

Dňa 27. novembra 2018 sa študentky 3. roka štúdia, študijného odboru ošetrovateľstvo zúčastnili spolu s vyučujúcou PhDr. Renátou Suchanovou, PhD. prednášky na tému: „Domáca hospicová starostlivosť a jej dostupnosť na Slovensku“. Podujatie organizoval Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach spolu s Kongregáciou sestier božského vykupiteľa, pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Prezentované boli duchovné a kultúrne aspekty starostlivosti u pacientov v terminálnej fáze života, špecifiká domácej hospicovej starostlivosti u detského pacienta a v závere bola predstavená publikácia autorky, pod názvom „Prečo máme strach zo smrti?“ spojená s autogramiádou a diskusiou. Prednášky viedla zakladateľka domáceho hospicu Dúha, Jana Sieberová, ktorá v roku 2009 so svojím manželom – lekárom, založila domáci hospic v Hořicích vo východných Čechách. Od roku 2008 aktívne prednáša na tému domácej hospicovej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom, študentom a širokej laickej verejnosti.


Pri príležitosti „Svetového dňa boja proti preležaninám“ sa študenti bakalárskeho študijného programu odboru Ošetrovateľstvo a učitelia Ústavu ošetrovateľstva zúčastnili odborného seminára. Podujatie bolo organizované RK SaPA Košice, Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša v Košiciach n.o. a Asociáciou sestier a pacientov.

Posledná aktualizácia: 30.11.2018