Prejsť na obsah

Simulačné laboratóriá

1minút, 33sekúnd

V rámci univerzitného projektu (UPJŠ v Košiciach) Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES, ITMS kód: 26110230075) boli na Ústave ošetrovateľstva inovované tri simulačné laboratóriá. Za účelom zvýšenia efektívnosti výučby boli simulačné laboratóriá vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi. Študenti majú v rámci výučbového procesu možnosť aktívne využívať interaktívne tabule.


 

V septembri 2021 bolo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach zriadené Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Centrum prináša nový, moderný prístup vo výučbe pre študentov odboru ošetrovateľstvo s vybavením simulátorov pre interaktívne vzdelávanie. Umožňuje nácvik ošetrovateľských techník, intervencií, ale aj interakciu s virtuálnym pacientom, u ktorého je možné nasimulovať rôzne ochorenia a potreby. Pre študentov vytvára klinickú skúsenosť prebiehajúcu v bezpečnom prostredí priaznivom pre učenie bez obáv z osobného zlyhania či poškodenia zdravia pacienta. Pre nácvik ošetrovateľských intervencií sú v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny dostupné rôzne modely ako napr. Pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka SUSIE umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov i ošetrovateľského procesu komplexne. Simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou. Multimediálny stôl BODY INTERACT so softvérom, ktorý obsahuje virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia.

Viac informácii dostupných na stránkach Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/csavm/.


Študuj na UPJŠ