UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Simulačné laboratóriá

V rámci univerzitného projektu (UPJŠ v Košiciach) Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES, ITMS kód: 26110230075) boli na Ústave ošetrovateľstva inovované tri simulačné laboratóriá. Za účelom zvýšenia efektívnosti výučby boli simulačné laboratóriá vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi. Študenti majú v rámci výučbového procesu možnosť aktívne využívať interaktívne tabule.


Posledná aktualizácia: 24.11.2020