UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výskum

Výskum ústavu je zameraný na štúdium:

  1. mechanizmu účinku reflexov z branchiogénnej oblasti a ich vplyvu na vegetatívne a kardiorespiračné funkcie ako aj ich aplikáciami v klinickej a experimentálnej praxi
  2. patogenetickým otázkam vývoja kompikácií pri diabete
  3. vzniku a rozvoja chorôb, v molekulovej patogenéze ktorých sa uplatňujú mechanizmy oxidačného poškodenia (diabetes, obezita, kardiovaskulárne a nádorové ochorenia), a možnosti ovplyvnenia antioxidačných obranných mechanizmov
  4. alternatívnych metód (unicelulárne modelové organizmy a modelové systémy) ako náhrady pokusov na zvieratách s osobitným zameraním na bunkovú a molekulovú úroveň v patologickej fyziológii.
Posledná aktualizácia: 27.04.2017