Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť

1minút, 19sekúnd

ŠVOČ 2021/2022

Glykemický index a variabilita glykémií u chorých s diabetes mellitus
Richard Mihalco 4. roč., Petra Miháľová 4. roč., Bronislava Mokošová 4.roč.
Školitelia: MUDr. Marek Brenišin, PhD., doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

ŠVOČ 2017/2018

Porovnanie obličkovej filtrácie v gravidite a počas preeklampsie
Lucia Matejka, 3. r., GM, Charlotte Louise Wusche, 3. r., GM, Carmen Elena Sofie Schrüfer, 3. r., GM
Školitelia: MUDr. Marek Brenišin, MUDr. Erik Dosedla, MBA, doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

The effect of transfusion on brain and splanchnic oxygenation measured by NIRS in stable preterm infants
Carolina Marcelo Goncalves, 4. r., GM
Školitelia: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof., MUDr. Simona Rusnáková, MUDr. Peter Krcho, PhD.

ŠVOČ 2016/2017

Zmeny vegetatívneho nervového tonusu pri rôznych formách psychickej a fyzickej záťaže
Martin Krajňák, 4. r. VL,Dominik Koreň, 4. r. VL, Miriam Ostrožovičová, 3. r. VL
školitelia: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof., MUDr. Eva Sedláková, PhD.

ŠVOČ 2015/2016

Zmeny vegetatívneho nervového tonusu pri rôznych formách psychickej a fyzickej záťaže
Martin Krajňák, 3. r. VL, Dominik Koreň, 3. r. VL
školitelia: doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc., mim. prof., MUDr. Eva Sedláková, PhD.

Témy ŠVOČ 2015/2016

Faktory podmieňujúce rozvoj farmakorezistencie u detí s vekovo viazanou epilepsiou
Simona Drobňáková, 6. r. VL
školitelia: MUDr. Eva Sedláková, PhD. MUDr. Ladislav Bratský

Intraatriálna porucha vodivosti u pacientov s predsieňovými poruchami rytmu
Jozef Križan, 5. r. VL
školitelia: MUDr. Eva Sedláková, PhD., MUDr. Ján Sedlák


Študuj na UPJŠ