Prejsť na obsah

Doktorandské práce

1minút, 5sekúnd

MUDr. Adriána Šmirjáková
Názov práce: Pomocné histomorfologické vyšetrovacie metódy v diferenciálnej diagnostike rejekcií transplantovaných obličiek
Stav práce: rozpracovaná

MUDr. Viktória Briškárová
Názov práce: Štatistická a morfologická forenzná štúdia úmrtí s diagnózou ochorenia COVID-19
Stav práce: rozpracovaná

MUDr. Oľga Girašková
Názov práce: Súdnolekárska analýza úmrtí detí s diagnózou SIDS: štatistická a morfologická štúdia
Stav práce: rozpracovaná

Mgr. Andrea Schubertová
Názov práce: Vplyv nežiadúcich faktorov pôsobiacich na zdravie zamestnancov na pracoviskách súdneho lekárstva a patologickej anatómie
Stav práce: rozpracovaná

MUDr. Ingrid Nerantzakis
Názov práce: Posudzovanie náhlych úmrtí so zameraním na morfologické nálezy
Stav práce: rozpracovaná

MUDr. Dorota Sopková, PhD.
Názov práce: Morfologické nálezy v pľúcach u nedonosených a donosených novorodencov
Stav práce: obhájená (2020)

MUDr. Alžbeta Ginelliová, PhD.
Názov práce: Topograficko-anatomická štandardizácia parametrov poranení pri smrteľných dopravných úrazoch
Stav práce: obhájená (2019)

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.
Názov práce: Využite imunohistochemických metód pri diagnostike a datovaní poranení mozgu
Stav práce: obhájená (2007)


Študuj na UPJŠ