Prejsť na obsah

Výskum

0minút, 27sekúnd

V rámci výskumu ústav spolupracuje s rôznymi pracoviskami UPJŠ ako aj s lekárskymi fakultami iných univerzít na Slovensku, má úspešne zrealizované viaceré vedecko-výskumné úlohy. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa ústav zameriava na morfologické prejavy špecifických chorobných procesov a posmrtných zmien vo vybraných oblastiach forenznej medicíny. Ďalším zameraním pracoviska je analýza úmrtí v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a sledovanie rizikových faktorov pri výkone práce na súdnolekárskych pracoviskách.


Študuj na UPJŠ