UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF v Košiciach ... (19.07.2021)

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 19.07.2021