UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na pozíciu Riaditeľ Centra klinického a predklinického výskumu MEDIPARK LF UPJŠ (CKPV MediPark LF UPJŠ) ... (14.01.2021)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Ústavu ošetrovateľstva UPJŠ LF ... (11.01.2021)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Kliniky srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. ... (04.01.2021)
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. ... (04.01.2021)

Voľné pracovné miesta

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta/odborného asistenta na Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
  Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
  - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania
  - prax v odbore informatiky a štatistického spracovania údajov
  - publikačná činnosť a citačný ohlas v odbore
  - aktívna účasť na výskumných projektoch
  - aktívna znalosť anglického jazyka
  - morálna bezúhonnosť
  Predpokladaný nástup: september 2020
  Kontaktná adresa: Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
  Trieda SNP 1
  040 11 Košice
  Tel.: 055/234 3341
  e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 14.01.2021