UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

  • Výberové konanie na pozíciu Riaditeľ Centra klinického a predklinického výskumu MEDIPARK LF UPJŠ (CKPV MediPark LF UPJŠ) ...  (24.01.2020).
  • Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP ...  (03.01.2020).

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 27.01.2020