UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) ...  (07.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 3 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií odborných asistentov a 1 pracovného miesta pre výkon funkcie asistenta na Klinike dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP ...  (07.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF ...  (03.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF ...  (03.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF ...  (03.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. ...  (02.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora na I. kardiologickej klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. ...  (02.10.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP ...  (30.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP ...  (23.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka na Ústave farmakológie UPJŠ LF (zastupovanie zamestnanca počas rodičovskej dovolenky) ...  (23.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Ústave súdneho lekárstva UPJŠ LF ...  (20.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP ...  (17.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n. o. ...  (17.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP ...  (17.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP ...  (11.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie vedeckého pracovníka v Združenej tkanivovej banke UPJŠ LF ...  (11.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF ...  (11.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie samostatného vedeckého pracovníka v Centre klinického a predklinického výskumu MEDIPARK UPJŠ LF ...  (11.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Očnej klinike UPJŠ LF a UNLP ...  (11.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií asistentov na I. stomatologickej klinike UPJŠ LF a UNLP ...  (10.9.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP ...  (26.8.2019).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach ...  (26.8.2019).

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 08.10.2019