UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

Na základe Príkazu rektora č. 5/2020 na prijatie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 na UPJŠ v Košiciach sa v období od 30.03.2020 do zrušenia opatrení podľa rozhodnutia Hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu SR rušia vyhlásenia výberových konaní a nevyhlasujú sa nové výberové konania.


Posledná aktualizácia: 30.03.2020