UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie samostatného vedeckého pracovníka v Združenej tkanivovej banke UPJŠ LF ... (13.04.2021)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o. ... (26.03.2021)
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s. ... (26.03.2021)

Voľné pracovné miesta

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta/odborného asistenta na Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
  Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
  - ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania
  - prax v odbore informatiky a štatistického spracovania údajov
  - publikačná činnosť a citačný ohlas v odbore
  - aktívna účasť na výskumných projektoch
  - aktívna znalosť anglického jazyka
  - morálna bezúhonnosť
  Predpokladaný nástup: september 2020
  Kontaktná adresa: Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF
  Trieda SNP 1
  040 11 Košice
  Tel.: 055/234 3341
  e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 14.04.2021