UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Klinike dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP ...  (6.6.2019).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UNLP ...  (6.6.2019).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie samostatný vedecký pracovník na Ústave lekárskej fyziológie UPJŠ LF ...  (6.6.2019).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta výskumného pracovníka pre výkon funkcie samostatný vedecký pracovník na Ústave experimentálnej medicíny UPJŠ LF ...  (6.6.2019).

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 18.06.2019