UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Internej klinike UPJŠ LF a Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1SN ...  (19.9.2018).
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií odborných asistentov na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a Nemocnica KošiceŠaca,
  a.s., 1SN ...  (19.9.2018).
 • Výberové konanie na obsadenie
  • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Chirurgickej klinike UPJŠ LF a Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1SN
  • 3 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií odborných asistentov na Chirurgickej klinike UPJŠ LF a Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1SN ...  (19.9.2018).
 • Výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre výkon funkcií asistentov na Očnej klinike UPJŠ LF a UNLP ...  (10.9.2018).
 • Výberové konanie na obsadenie
  • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach
  • 2 pracovných miest výskumných pracovníkov pre výkon funkcií vedeckých pracovníkov na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach ...  (7.9.2018).

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 19.09.2018