UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike rádioterapie a onkológie UPJŠ LF a VOÚ a.s. v Košiciach ...  (5.12.2018).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnica Košice-Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica ...  (5.12.2018).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach ...  (5.12.2018).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta samostatného vedeckého pracovníka na Ústave lekárskej biológie UPJŠ LF v Košiciach ...  (5.12.2018).
  • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na IV. internej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach ...  (4.12.2018).

Voľné pracovné miesta

V súčasnosti nie je voľné žiadne pracovné miesto.

Posledná aktualizácia: 05.12.2018