UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie docenta v študijnom odbore zubné lekárstvo na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (15.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach...  (13.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie profesora v študijnom odbore pediatria na Klinike detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach...  (13.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Kliniky úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP...  (2.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP...  (2.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach....  (2.11.2017).
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Kliniky angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s....  (2.11.2017).

Voľné pracovné miesta

1 pracovné miesto odborného zamestnanca - informatik špecialista

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru 2. stupňa (min. vysokoškolské vzdelanie technického smeru 1. stupňa)
 • prax v odbore IKT a v oblasti konfigurácie HW a SW vybavenia PC
 • skúsenosti s inštaláciou a administráciou počítačových sietí
 • skúsenosti s administráciou sieťových služieb
 • prax z oblasti tvorby a správy informačných systémov
 • znalosti programovania aplikácií a SQL, XML
 • znalosti počítačovej bezpečnosti
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • morálna bezúhonnosť

Predpokladaný dátum nástupu: November 2017

Záujemcovia sa môžu informovať na:
Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Tel. č.: 055/234 3341
 

Posledná aktualizácia: 15.11.2017