UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov

Aktuálne výberové konania

 • Výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného asistenta na Klinike fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach ...  (7.3.2018).

Voľné pracovné miesta

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie asistenta/odborného asistenta na Ústave anatómie UPJŠ LF
  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie (absolvent lekárskej fakulty, odbor: všeobecné alebo zubné lekárstvo, absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie)
  - aktívna znalosť anglického jazyka
  - morálna bezúhonnosť
  Predpokladaný nástup: ihneď
   
 • 1 miesto pitevného laboranta na Ústave anatómie UPJŠ LF
  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené vzdelanie v odbore zdravotnícky laborant
  - morálna bezúhonnosť
  Iné kritériá a požiadavky:
  - znalosť anglického jazyka vítaná
  - prax v odbore vítaná
  Predpokladaný nástup: ihneď

  Kontaktná adresa: Ústav anatómie UPJŠ LF
  Šrobárova 2
  041 80 Košice
  Tel. č.: 055/234 3215
  e-mail: maria.orgonasova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2018