Prejsť na obsah

Martin Fazekaš – riaditeľ základnej školy

0minút, 52sekúnd

„Ako maturant som sa rozhodol pre štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach s víziou, že po ukončení štúdia budem pracovať v médiách, lákala ma žurnalistika i moderovanie. Už počas prvých troch rokov štúdia som získal – popri mediálnych vedomostiach a zručnostiach – aj kvalitný odborný základ zo slovenského jazyka a literatúry. To ma motivovalo získať pedagogickú kvalifikáciu. V súčasnosti mám – ako učiteľ a riaditeľ školy – jedinečnú príležitosť využiť všetko, čo som sa počas rokov na vysokej škole naučil. Dril z predmetov so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, kultúru hovoreného prejavu, všeobecný rozhľad a priestor na sebaprezentáciu a rozvoj. Možno som výnimka, ktorá však môže potvrdiť pravidlo: že masmediálne štúdiá je moderný, širokospektrálny odbor, ktorý v spolupráci s katedrou pedagogiky vie vychovať napríklad aj učiteľa do školskej praxe.“


Študuj na UPJŠ