Prejsť na obsah

Mgr. Matúš Draganovský, SUVko Coaching

1minút, 17sekúnd

Matúš pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu.

Na otázku, čo mu dalo štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, odpovedá:
„V prvom rade musím povedať, že štúdium na katedre mi dalo kvalitný odborný základ pre moje budúce podnikanie. A nevravím to ako klišé, keďže mi prax potvrdila, že je to skutočne tak. Taktiež som mal možnosť vytvoriť si mnohé priateľské a pracovné vzťahy – či už s vyučujúcimi alebo študentmi z iných odborov. Tieto medziľudské vzťahy trvajú dodnes, za čo som vďačný.“

A čo by poradil súčasným študentom? „Určite by som im poradil, aby to, čo dennodenne počúvajú v škole, čo najviac testovali v praxi. Neustále! A aby sa veľa pýtali a nebáli sa diskutovať a aktívne počúvať. Je nutné, aby si sami vyhľadávali stáže, pracovné pozície, ktoré im už počas štúdia môžu napomôcť získať správny smer. Jednoducho aby zistili, kde ich to v živote ťahá a čo chcú, resp. nechcú robiť.“


Študuj na UPJŠ