Prejsť na obsah

Michal Orosz – Academy Language Institute

1minút, 5sekúnd

Michal je majiteľom a výkonným riaditeľom jazykového inštitútu Academy Language Institute v Košiciach. Svoje pracovné skúsenosti zbieral už počas štúdia na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, keď pôsobil vo viacerých jazykových školách ako lektor. Na otázku, čo mu dalo štúdium na katedre, odpovedá:
„Naučil som sa sústrediť sa na riešenie problémov, selektovať a kriticky nahliadať na informácie, ako aj pracovať na svojom profesionálnom rozvoji. Taktiež som sa naučil pracovať pod tlakom a hlavne skĺbiť množstvo aktivít, keďže som počas celého štúdia pracoval v súkromnej sfére.“
Michal spolupracuje so svojou alma mater aj po ukončení štúdia, a to pri príprave rôznych projektov či vzájomných konzultáciách o učebných materiáloch.

A čo by poradil súčasným študentom? „Poradil by som im, aby si vybrali oblasť, ktorá im je najbližšia, a aby sa v nej zdokonalili a stali sa profesionálmi. Určite by si mali nájsť popri škole prácu alebo stáž, aby dokázali začať využívať vedomosti v praxi a aby získali nevyhnutné skúsenosti.“


Študuj na UPJŠ