Prejsť na obsah

Denný STEM tábor UPJŠ

15. - 26. júla 2024
UPJŠ v Košiciach
08:00

Tiež máte radi, keď sú veci dobre „vymyslené“, alebo domyslené? Chcete skúmať procesy chemického pokusu, riešiť zábavnou formou výskumné otázky, venovať sa programovaniu mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii, LEGo robotom, zažiť veľa dobrodružstva a spoznať nových kamarátov?

Pozývame Ťa na Denný STEM tábor UPJŠ v Košiciach v dňoch 15.7. – 19.7.2024 a 22.7. – 26.7.2024, ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci národného projektu DiTEdu – Digitálna tranformácia vzdelávania a školy. Tábor je plne hradený projektom (žiadny poplatok). Prihlasovanie je možné do 4.7.2024 12:00 hod. (vrátane).

Denný STEM tábor sa uskutoční v dvoch turnusoch:

Turnus – 15. – 19.7.2024
Pre žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií
Turnus – 22. – 26.7.2024
Pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií

Kontakt:
Mgr. Beáta Fecková
Telefón: +421 55 234 1283
E-mail: beata.feckova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ