UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Konferencia pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

       Ústav medzinárodného práva a európskeho práva zorganizoval konferenciu pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

       V dňoch 16. a 17. mája 2019 sa v priestoroch Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy“ organizovaná Ústavom medzinárodného práva a európskeho práva. Cieľom konferencie bolo nadviazať na predchádzajúce konferencie organizované pri príležitosti 5. a 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Účastníci konferencie zo slovenských a českých univerzít sa vo svojich príspevkoch zamerali na uplynulých 15 rokov pôsobenia Slovenskej republiky ako aj iných štátov, ktoré sa v rámci doposiaľ najrozsiahlejšieho rozšírenia členskej základne Európskej únie v roku 2004 stali jej členom, v Európskej únii ako aj na aktuálne situácie v rámci Európskej únie, a to najmä so zreteľom na výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojí nielen Európska únia ako celok, ale aj jej jednotlivé členské štáty."

 


Posledná aktualizácia: 27.05.2019