UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Prestupy študentov

Prestupy študentov sa riadia Čl. 19a Študijným poriadkom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 20.01.2020