UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Pokyny dekana

 

  • Pokyn dekana č. 5/2020 - určenie pravidiel prihlasovania sa študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v zimnom semestri ak. r. 2020/2021
  • Pokyn dekana č. 1/2021 - určenie pravidiel prihlasovania sa študentov na skúšky a organizácia skúškového obdobia v letnom semestri ak. r. 2020/2021

 

 

 

Posledná aktualizácia: 26.03.2021