Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2019

0minút, 42sekúnd

Dolobáč, M. – Dobrovič, Ľ. – Kundrát, I.: Sankcie v pracovnom práve /UNIBOOK/

Dolný, J. – Seilerová, M. (eds.): Členovia orgánov obchodnej spoločnosti. Obchodné, pracovné a socio-psychologické aspekty /UNIBOOK/


Babčák, V., Popovič, A., Sábo, J. (eds.): III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA. Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania /UNIBOOK/


Cakoci, K. a kolektív: Implementácia iniciatív EÚ v oblasti spotrebných daní a ich rozpočtovo-právne dopady /UNIBOOK/


Dolobáč, M. – Dobrovič, Ľ. (eds.): Právny jazyk v aplikačnej praxi /UNIBOOK/


Žuľová, J. – Barinková. M.: Niekoľko poznámok k porozumeniu Zákonníka práce /UNIBOOK/


Barinková, M. (ed.): Ochrana zamestnanca perspektívou priemyselnej revolúcie 4.0 /UNIBOOK/


Mrázová, Ž. (ed.): Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže /UNIBOOK/

Prílohy

File File size
pdf zbornik_65 1 MB
pdf zbornik_66 4 MB
pdf zbornik_67 5 MB
pdf zbornik_68 4 MB
pdf zbornik_69 2 MB
pdf zbornik_70 4 MB

Študuj na UPJŠ