Prejsť na obsah

Veda mení svet

Slávnostné otvorenie Laboratórium magnetických nanočastíc

V priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied (ÚFV) Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ v Košiciach sa dňa 29. marca 2023 uskutočnilo slávnostné otvorenie priestorov Laboratória magnetických nanočastíc, ktoré bolo zrekonštruované a zariadené vedeckou infraštruktúrou vďaka finančným prostriedkom z projektu TRIANGEL, špičkový tím pre výskum anorganických materiálov pod vedením prof. RNDr. Vladimíra Zeleňáka, DrSc., a projektu … Čítať ďalej
12. apríla 2023

Aj Slovensko má svoje unikáty – nie sú soby ako SOBy

Sobov na Slovensku len tak ľahko nenájdete, ale posledná publikácia Katedry mikrobiológie ÚBEV hovorí, že na Slovensku sa dajú nájsť také SOBy ako nikde inde na svete. Síru-oxidujúce baktérie (SOBy) budia pozornosť mikrobiológov už viac ako 150 rokov, napriek tomu môžeme povedať, že je to pomerne nepreskúmaná skupina mikroorganizmov. Ide o rôznorodú skupinu baktérií, ktorých spoločným znakom … Čítať ďalej
20. februára 2023

EFFUSE-áci v teréne – Environment for the Future by Scientific Education

Prvýkrát mali žiaci zapojení do projektu EFFUSE financovaného prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko – Rumunsko – Ukrajina pre obdobie rokov 2014 – 2020 možnosť vyskúšať si biomonitoringové práce v teréne s univerzitnými vedcami na jar v apríli tohto roka. Aby mohli žiaci pozorovať zmeny vybraných lokalít v čase, boli realizované ďalšie dni v teréne.Skúmanie vodného toku Laborec a jeho okolia … Čítať ďalej

Možnosti RTG lasera pre výskum vysvetľuje škola SFEL 2022

Druhý novembrový týždeň sa v Liptovskom Jáne uskutočnil štvrtý ročník Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia (School of XFEL and Synchrotron Radiation Users 2022, ďalej len SFEL 2022). Podujatie bolo zamerané na podporu vedeckej komunity užívajúcej zdroje fotónov a neutrónov pre výskumné projekty slovenských vedcov, propagáciu zariadenia XFEL v slovenskej vedeckej komunite a výchovu budúcich užívateľov XFEL.Problematike materiálového … Čítať ďalej

Nový druh antarktického lišajníka bol pomenovaný na počesť zamestnanca PF UPJŠ

Skupina tureckých lichenológov, špecialistov na štúdium lišajníkov, pod vedením prof. Gökhana Haliciho, opísala nový druh antarktického lišajníka, ktorý rastie na ostrove Jamesa Rossa v blízkosti Antarktického polostrova. Latinské meno lišajníka je Shackletonia backorii, slovenské pomenovanie zatiaľ nemá. Rodový názov bol vybraný na počesť Ernesta Shackletona (1874-1922), britského polárneho bádateľa írskeho pôvodu, ktorý absolvoval viaceré antarktické … Čítať ďalej

Ako chalkogenidové sklá skvalitňujú náš život….

Špičkový základný výskum je nevyčerpateľnou studnicou pre aplikácie. Potvrdzuje to aj výskum chalkogenidových skiel, ktorý výrazne skvalitňuje náš život. Obrovský význam skla pre život podčiarkla aj Organizácia spojených národov vyhlásením roka 2022 za Medzinárodný rok skla.
23. septembra 2022

Študuj na UPJŠ