UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študentské záujmové združenia

 

Chorus Universitatis Šafarikianae Folklórny súbor Hornád
   
Uni TV UPJŠ Študentský rozhlas Košice (ŠtuRko)
   

 

Posledná aktualizácia: 09.04.2019