UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Erasmus+ projekty v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá

ZMENA TERMÍNOV na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+. V súvislosti s celosvetovou situáciou spojenou so šírením sa ochorenia CoVID-19 sa Európska komisia rozhodla predĺžiť termíny na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+ nasledovne: termín pre Strategické partnerstvá KA2 sa presúva na 23. apríl 2020

Posledná aktualizácia: 08.12.2020