UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Erasmus+ projekty

Kľúčová akcia 2 – Kooperačné partnerstvá


Digital government for green municipalities and cities

Trvanie: 11/2021 - 10/2024

Koordinátori na UPJŠ:
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.; doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. (FVS)

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá

NOVÉ
New Era in Medical Education (NEWMED)

Trvanie: 03/2021 - 02/2023

Koordinátori na UPJŠ:

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS)

Trvanie: 9/2014 - 8/2016

Koordinátor na UPJŠ: 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. (LF)

Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd)

 

Trvanie: 10/2015 - 10/2018

Koordinátor na UPJŠ: 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.(LF)

Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung in kleinen und mittleren Kommunen (KoWiSt)

Trvanie: 09/2015 - 08/2018

Koordinátori na UPJŠ: 
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.,  PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (FVS)

Assessment of Traineeships within the European credit transfer SysTem
 

Trvanie: 09/2014 - 08/2016

Koordinátor na UPJŠ: 
Mgr. Renáta Timková, PhD.(FF), Mgr. Mária Vasiľová

Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec)
 

Trvanie: 2017 – 2021

Koordinátor na UPJŠ: 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. (LF)

Building Curriculum Infrastructure in Medical Education
 

Trvanie: 2018 – 2021

Koordinátor na UPJŠ: 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. (LF)

Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students
 

Trvanie: 2018 - 2021

Koordinátor na UPJŠ: 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. (LF)

Public Administration Education Quality Enhancement (PAQUALITY)
 

Trvanie: 9/2018 – 8/2021

Koordinátori na UPJŠ: 
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.; doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. (FVS)

Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school (FunThink)
 

Trvanie: 9/2020 – 8/2023

Koordinátor na UPJŠ: 
RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD., RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. (PF)

 


Smernica č. 1/2020 stanovujúca postup administrácie programu Erasmus+ na UPJŠ

Príručka k riadeniu projektov Erasmus+

 

 

 

Posledná aktualizácia: 13.09.2022