UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dotazníkové prieskumy

Absolventi a uplatniteľnosť v praxi

Univerzita a jej fakulty realizujú dotazníkové prieskumy o uplatnení absolventov univerzity s cieľom skvalitnenia profilu absolventa, užšieho prepojenia štúdia s praxou a zlepšenia postavenia absolventov na trhu práce.