Prejsť na obsah

Absolventi a uplatniteľnosť v praxi

1minút, 3sekúnd

Univerzita a jej fakulty realizujú dotazníkové prieskumy o uplatnení absolventov univerzity s cieľom skvalitnenia profilu absolventa, užšieho prepojenia štúdia s praxouzlepšenia postavenia absolventov na trhu práce.

Informácie získava univerzita aj v spolupráci s príslušnými štátnymi inštitúciami, pravidelne sleduje a každoročne vyhodnocuje externé hodnotenia ako napr. uplatnenie.sk.

Kontakt s absolventmi UPJŠ udržiava prostredníctvom Klubu absolventovAlumni Space.

Jednotlivé fakulty vytvárajú aj svoje vlastné stavovské organizácie:

 

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC poskytuje študentom aj absolventom kariérové služby. V prvom rade poskytuje informácie (napr. o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov), pracuje s klientami na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytuje im možnosti rozvoja kompetencií (so zreteľom na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo).


Študuj na UPJŠ