UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Legislatíva

Prorektorka pre legislatívu
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Tel.: +421 55 234 1148
e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 31.08.2016