UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fakulty

Lekárska fakulta

Tr. SNP 1
040 66 Košice

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2
041 80 Košice

Právnická fakulta

Kováčska 26
041 80 Košice

Fakulta verejnej správy

Popradská 66
041 32 Košice

Filozofická fakulta

Šrobárova 2
041 80 Košice

 

 

 
 
Posledná aktualizácia: 25.08.2021