UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informačné pracoviská

Univerzitná knižnica

Moyzesova č. 9, 040 11 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 1606
mobil: 0908 506985
Riaditeľka: PhDr. Daniela Džuganová

Centrum informačných a komunikačných technológií

Šrobárova č. 2, 040 81 Košice
VoIP (enum): +421 55 234 1633
Riaditeľ: Ing. Jozef Jantošovič

 

Posledná aktualizácia: 25.08.2021