UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Správna rada

Správna rada je orgán, ktorý posilňuje väzbu univerzity a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom.

Posledná aktualizácia: 23.05.2022