Prejsť na obsah

Správna rada

2minút, 30sekúnd

Správna rada je orgán, ktorý posilňuje väzbu univerzity a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých univerzite štátom.

KONTAKT:
Mgr. Lucia Huličová
tajomníčka Správnej rady UPJŠ
E-mail: lucia.hulicova@upjs.sk

Adresa na doručovanie:
Správna rada UPJŠ
Rektorát UPJŠ – Kancelária rektora
Šrobárova 2
041 80 Košice

Predseda Správnej rady: JUDr. Tomáš Illeš
Podpredseda Správnej rady: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Tajomníčka Správnej rady: Mgr. Lucia Huličová
Členovia
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH Procare a.s. a Svet zdravia a.s.
MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA Alian s.r.o.
Ing. Juraj Girman Deutsche Telekom IT and Telecommunications s.r.o.
JUDr. Tomáš Ileš ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA U. S. Steel Košice, s.r.o.
PhDr. Vladimír Puchala Tlačová agentúra Slovenskej republiky
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. Slovenská akadémia vied
JUDr. Lukáš Tomaš, PhD. Právnická fakulta UPJŠ
Advokátska kancelária Michaľov, s. r. o.
Ing. Julianna Máté, PhD. Via Carpatia, s.r.o.

Študuj na UPJŠ