Prejsť na obsah

Zelené benefity

5minút, 37sekúnd
Databáza vyradeného nábytku
Zber použitého kuchynského oleja
Zber exspirovaných liekov
Zber batérií
Zber oblečenia
Zdieľané bicykle
Zber elektrického odpadu

DATABÁZA VYRADENÉHO NÁBYTKU

V súčasnosti nemožno ignorovať narastajúci problém s odpadom. Veríme, že aj my ako univerzita, by sme sa mali aktívne snažiť znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu. Ťažiť z toho môže ako životné prostredie, tak naša spoločnosť. UPJŠ umožňuje darovať nepotrebný nábytok charitatívnym organizáciám.

Tu nájdete databázu vyradeného nábytku, ktorá je pravidelne aktualizovaná:

DATABÁZA

Máte o niečo záujem? Kontaktujte Lauru Hoľanovú na čísle 0905 385 911.

Aj našim študentom a zamestnancom ponúkame možnosť, dať druhú šancu nepotrebnému nábytku. Ozvite sa nám na zelenauniverzita@upjs.sk a my ho zaradíme do databázy.

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na Slovensku je zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností klasifikovaný ako povinný triedený zber. Olej zanáša a upcháva kanalizáciu, škodí živočíchom, láka hlodavce a spôsobuje problém pri čistení odpadových vôd. Použitý olej je pritom možné plnohodnotne využívať pri výrobe plastov či biopalív!

Použitý kuchynský olej prefiltrujte (cez sitko) do zbernej uzatvárateľnej fľaše. Uzavretú fľašu s olejom nám potom prineste.

Kde: Do areálu Rektorátu UPJŠ do budovy bývalej jedálne (budova v strede parkoviska, vchod z ulice Dr. Kostlivého).

Kedy: Vždy prvý pondelok v mesiaci od 8:00 – 9:00 hod.

V prípade potreby kontaktujte Kamila Zelenáka na čísle 0905 675 418.

ZBER EXSPIROVANÝCH LIEKOV

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že lieky, ktoré nepotrebujeme, by sme nemali hromadiť v domácnosti. Vzniká tak odpad, ktorý je potenciálne nebezpečný tak pre domácnosť, ako aj pre životné prostredie. Približne 10 % účinných alebo iných látok z liekov a farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza práve z nesprávne zneškodnených liekov. Nespotrebované lieky môžu predstavovať nebezpečný odpad. Aj napriek tomu, že lieky nie sú nebezpečné pre človeka, v prípade nesprávneho zneškodnenia môžu kontaminovať prostredie okolo nás.

Správny postup pri recyklovaní liekov:

 • Na všetkých liekoch, ktoré máte doma, skontrolujte dátum spotreby.
 • Lieky, ktoré exspirovali alebo ich už neužívate, vyberte z obalu a ten odhoďte do príslušného odpadu (väčšinou ide o krabičku, ktorá patrí do separovaného zberu papiera).
 • Nespotrebované lieky v blistri, sirupy vo fľaške, spreje a krémy v tube odneste naspäť do lekárne alebo na vrátnicu na Rektoráte UPJŠ.

Kde: vrátnica na Rektoráte UPJŠ

Kedy: štvrťročne, prvý týždeň v mesiacoch marec, jún, september, december

Odovzdané exspirované lieky budú odovzdané lekárni v UNLP, Trieda SNP 1.

Ako byť EKO aj pri nakupovaní liekov? Slovenská lekárnická komora odporúča:

 • Pri nakupovaní liekov v lekárni si ich odložte do vašej tašky, kabelky, batohu. Pokiaľ je to nevyhnutné a potrebujete jednorazovú tašku, požiadajte lekárnika o tašku z recyklovaného materiálu.
 • Snažte sa čo najzodpovednejšie recyklovať obal a súčasti lieku, ktorý je určený na domácu likvidáciu (krabičky, plastové časti ako napríklad odmerky a podobne).
 • Dopravujte sa do lekárne ekologicky.
 • Nekupujte si lieky ktoré nepotrebujete a nerobte si zásoby zbytočne.

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

ZBER BATÉRIÍ

Vybité batérie sa nájdu v domácnosti každého z nás. Vyhodiť ich do komunálneho odpadu by bola veľká chyba. Čo s nimi teda urobiť?

Batérie obsahujú toxické látky ako ortuť, kadmium či olovo, ktoré môžu po uniknutí do prostredia vážne vplývať na prírodu a ľudské zdravie. Vďaka recyklácii sa kovy, z ktorých je batéria vyrobená, môžu opätovne použiť pri výrobe nových produktov. Už nepoužiteľné prenosné batérie (gombíkové, tužkové, mikro-tužkové) patria do elektroodpadu.
Kde:
Rektorát UPJŠ: prízemie pri vrátnici
Lekárska fakulta: vestibul – vrátnica a II. Poschodie – IV. sekcia
Prírodovedecká fakulta: Park Angelinum/Jesenná
Filozofická fakulta: Budova Aristoteles
Internáty UPJŠ Medická 6: pri vrátnici

Kedy: Priebežne, kedykoľvek potrebujete.

Pozn.: Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdať len nepoškodené. Batérie budú odovzdané v CB Elektro.

ZBER OBLEČENIA

UPJŠ spolupracuje a podporuje viaceré neziskové organizácie, ktoré celoročne potrebujú oblečenie pre svojich klientov. Ak máte doma oblečenie, ktoré je ešte zachovalé, prineste ho vypraté k nám. Zaručíme, aby sa dostalo do správnych rúk.

Zbierame:

 • Vypraté oblečenie.
 • Oblečenie bez poškodenia a fľakov.
 • Sezónne oblečenie (vetrovky v zime, sukne v lete).
 • Neprijímame topánky a spodnú bielizeň.

Kde: Areálu Rektorátu UPJŠ – budova bývalej jedálne (budova v strede parkoviska, vchod z ulice Dr. Kostlivého).

Kedy: vždy v prvý pondelok v mesiaci

V prípade potreby kontaktujte Kamila Zelenáka na čísle 0905 675 418.

Zdieľané bicykle

Na UPJŠ sme odštartovali ponuku zdieľaných bicyklov.

V našej novozriadenej bicyklovej garáži postupne pribúdajú zdieľané bicykle.
Ak máš doma bicykel, ktorý nepoužívaš, a myslíš si, že by dokázal pomôcť tvojim kolegom alebo spolužiakom, prines ho k nám! Dáme mu druhú šancu.

A aké sú podmienky využívania týchto bicyklov?

Kde: Bicykle sú prístupné pre zamestnancov a študentov UPJŠ v areáli Rektorátu univerzity. Kľúče od bicyklu budú k dispozícii na vrátnici Rektorátu UPJŠ.

Zber elektrického odpadu

Elektrické spotrebiče majú svoju životnosť. Po tom, čo nám doslúžili a už ich nie je možné opraviť, je potrebné ich správne zlikvidovať. Spotrebiče nepatria do koša! Patria na zberný dvor, kde sú odborne rozobrané a odpad z nich separovaný.

Zber menších elektrospotrebičov je na UPJŠ vyhlásený vždy vopred a kontajner je pristavený v areáli Rektorátu.

Aké nepotrebné/nefunkčné spotrebiče môžete priniesť?

 • mikrovlnky, varné kanvice, hriankovače, kávovary a iné kuchynské spotrebiče
 • rádiá, skartovačky, ventilátory
 • notebooky, monitory, PC, tlačiarne, kopírovacie stroje
 • chladničky, umývačky riadu
 • stolné lampy
 • iný drobný elektrický odpad

Do zberného kontajnera na elektrický odpad nepatria žiarovky/žiarivky.


Študuj na UPJŠ