UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Poradcovia rektora

 

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. poradca pre informačné technológie a systém kvality

 

Posledná aktualizácia: 06.06.2019