UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poradcovia rektora

 

prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. poradkyňa rektora pre legislatívu
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. poradca rektora pre edičnú činnosť a vzťahy s inštitúciami v oblasti kultúry a umenia
prof. Ing. Mária Mareková, CSc. poradkyňa rektora pre implementáciu vnútorného systému kvality vzdelávania

 

Posledná aktualizácia: 22.08.2019