UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Fotogaléria - CIaKT UPJŠ v Košiciach

Centrum informačných a komunikačných technológii (CIaKT) UPJŠ v Košiciach  je celouniverzitné informačné pracovisko, ktoré zastrešuje aktivity informačno-komunikačných technológii vo vnútri UPJŠ, ale aj navonok vo väzbe na svoje okolie.
www.upjs.sk/pracoviska/ciakt

Adresa:
Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika


Posledná aktualizácia: 03.11.2020