UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rok 2011, program UBH

Pondelok 11.7. 

Fakulta verejnej správy

NAČO NÁM JE PORIADOK?

 • Kde má mesto svoje miesto? (doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., JUDr. P. Molitoris, PhD.)
 • Načo sú nám pravidlá? (PhDr. Mgr. K. Fuchsová, PhD.)

 

Utorok 12.7.  

Lekárska fakulta

CHRÁNIME ZDRAVIE, ZACHRAŇUJEME ŽIVOTY

 • Ako si udržať zdravie (doc. A. Madarasová Gecková, PhD., Mgr. Z. Veselská PhD., Mgr. M. Sarková PhD., Mgr. P. Kolarčik, Mgr. D. Bobáková, Mgr. L. Pitel)
 • Prehliadka priestorov Univerzitnej nemocnice (MUDr. M. Novotný)
 • Ako sa zachraňujú životy (PhDr. G. Štefková, PhD., PhDr. R. Shafout PhD., PhDr. J. Sušinková PhD.)
 • Vo fľaši a naživo (MUDr. M. Novotný)

                   

Streda 13.7.  

Právnická fakulta

O PRÁVE NA „PRÁVE“

 • Čo je právo? (JUDr. M. Breichová Lapčáková, PhD.)
 • Simulovaný súdny spor (JUDr. M. Štrkolec, PhD., JUDr. M. Dolobáč, PhD., JUDr. J. Čorba, PhD.)
 • Svet právnikov (JUDr. S. Štefanková, PhD.).
   

           

Štvrtok 14.7.

Prírodovedecká fakulta

AJ HRAŤ SA JE VEDA...

 • Flexagóny alebo ako si vyrobiť chytrý ťahák (doc. RNDr. T. Madaras, PhD.)
 • Geocaching (Mgr. M. Gallay, PhD.)
 • Orientačný beh (doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.)
 • Skrytý svet živočíchov (RNDr. M. Kolesárová, PhD.)
 • Rastliny pod drobnohľadom (RNDr. M. Kolesárová, PhD.)
 • Chemické experimenty zábavne a hravo (doc. RNDr. M. Ganajová, CSc.)
 • Vedecká hračka (doc. RNDr. M. Kireš, PhD.)
 • Pripravujeme roboty na preteky (programovanie robotov) (Ing. T. Penzeš)
 • Ako je možné mysľou ovládať pohyb auta alebo robota? (doc. RNDr. G. Andrejková, CSc.)
 • Vytváranie animovaných obrázkov pomocou počítača (RNDr. O. Krídlo)

    

Piatok 15.7.  

Filozofická fakulta

ČLOVEK JE TVOR KOMUNIKUJÚCI, ČLOVEK JE TVOR HRAVÝ

 • Slovo je znak, písmeno (nie) je (vždy) šifra (PhDr. M. Sedláková, PhD.)
 • Urobme si svoje noviny! (PhDr. M. Gladiš)
 • Ako sa dnes vládne (Mgr. R. Bzdilová, Mgr. G. Eštok)
 • Hráme sa so slovami (Dr.h.c. prof. PhDr. J. Sabol, DrSc.)

 

Športovo – animačné aktivity organizované Ústavom TV a športu
Od 14.15 hod.

pondelok

 • 14.15 - 16.00 futbalový turnaj a zábavné hry s loptou i bez
 • 17.30 - 19.30 animačné aktivity v duchu rozprávky Madagaskar
 • zoznamovací večierok


utorok

 • 14.15 - 16.00 kondičné zábavné hry a súťaže pre chlapcov i dievčatá
 • 17.30 - 19.30 návšteva Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach
 • Cinemax uvádza...


streda

 • 14.15 - 16.00 bedminton, frisbee, petang
 • 17.30 - 19.30 Egyptské šantenie
 • Egyptská škola


štvrtok

 • 14.15 - 16.00 zábavný orientačný beh a rôzne súťaže s loptou
 • 17.30 - 19.30 rytierske hry
 • karneval

Program Univerzity bez hraníc začína v pondelok 11.7.2011 slávnostnou imatrikuláciou kde naši noví študenti dostanú aj svoj prvý detský index.

Projekt Univerzity bez hraníc realizujeme formou denného tábora (pre deti prihlásené on-line formou) a formou týždenného tábora (pre deti z detských domovov). 

Ďeťom zabezpečíme v rámci projektu celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant, podľa požiadavky rodiča 1. večeru, pre deti z detských domovov aj 2. večeru a raňajky), pitný režim, celodenné poistenie, dozor.

V piatok 15.7.2011  sa v čase od 14.00 do 14.30 uskutoční slávnostná promócia za účasti vedenia univerzity, na ktorej radi uvítame rodičov, starých rodičov i priateľov malých absolventov.

Posledná aktualizácia: 17.08.2016