UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rekonštrukcia a zavedenie moderných IKT technológií v posluchárni M5 v areáli na Šrobárovej č. 2


Posledná aktualizácia: 25.08.2016